β€œit's always a good time to change your mind when to do so will widen your heart.”
 

                                                                                                                                 William Sloan Coffin Jr.

 

BUCC facebook                                                 https://www.facebook.com/BeavercreekUCC/?ref=br_rs

Central Pacific Conference                               http://cpcucc.org/wp14/

National UCC                                                    http://www.ucc.org/

Community of Welcoming Congregations       http://welcomingcongregations.org/

Ecumenical Ministries of Oregon                     http://www.emoregon.org/

UCC Environmental ministries                         http://www.ucc.org/environmental-ministries/

UCC Coalition for LGBT Concerns                  http://openandaffirming.org/

OR food bank                                                  http://www.oregonfoodbank.org/?c=131111847854855700

Online Bible                                                    https://www.biblegateway.com/

Lectionary                                                      http://lectionary.library.vanderbilt.edu/